Ç10182017

Last updateÇ, 08 İyul 2015 11pm

Back Burdasız: Home AZƏRBAYCAN Türkiyənin 30 avqust Zəfər bayramı coşkusuna bir çox ölkə ortaq olub.

Türkiyənin 30 avqust Zəfər bayramı coşkusuna bir çox ölkə ortaq olub.

İstifadəçi səsi:   / 0
PisƏn yaxşı 

Türkiyənin 30 avqust Zəfər bayramı coşkusuna bir çox ölkə ortaq olub.Bayram Azərbaycan, Şimali Kıbrıs Türk Respublikasında da tәntәnәli mәrasimlәrlә qeyd edilib. 
Bir çox səfirlikdə isә 30 Avqust Zəfər bayramı münasibətilə ziyafәt verilib. 
Azərbaycanda çoşğuyla qeyd edilәn 30 Avqust Zəfər Bayramı münasibәti ilә səfirlik ziyafәt verilib vә Bakı Türk Şehitliğinde mərasim təşkil edilib. 
Mәrasimә Türkiyә vatandaşı ilә azərbaycanlı siyasətçi və diplomatından başqa bir çox ölkәnin Azərbaycandakı diplomatları da qatılıb. 
Şimali Kıbrıs Türk Respublikasında isә Nikosiya Dr. Fazil Kiçik Bulvarında da mәrasim tәşkil edilib. Çox sayda Kıbrıslı ailәnin iştirak etdiyi mәrasim sahәsimdә Şimali Kıbrıs Türk Respublikası Prezidenti Derviş Eroğlu iştirakçıları salamladıqdan sonra rəsmi keçid olub. 
Hərbi birlәşmәlәrin mərasim sahəsindən keçişi maraq vә coşğu ilә izlәnilib. 
Türkiyənin Paris, Berlin, Daşkənd, və Piriştine sәf1irliklәrindә dә Zəfər bayramı münasibətilə ziyafәt verilib.